براق کننده Grade : BR-1170


افزودنی براق کننده رنگ زرد ذاتی در پلیمرهای تغییر رنگ داده را پوشش داده و محصولات پلاستیکی منحصر بفردی را نمایان می کند این افزودنی نور در ناحیه یو وی را جذب کرده و سپس در ناحیه مریی بازتاب می دهد و موجب درخشش و براقیت محصول می شود . افزودنی براق کننده گرید BR-1170  اثر سفیدکنندگی بسیار خوبی از خود نشان می دهند و با کاهش زردی و کدری سطح باعث افزایش کیفیت ظاهری پلیمرها می گردد .

مزایا :  بهبود رنگ اولیه   ایجاد سطح براق   افزایش کیفیت ظاهری پلیمرهای بازیافتی   پوشش دهی زردی ذاتی پلاستیکها و کاهش آن 

کاربرد :  قطعات تزریقی  فیلم های یک لایه و چند لایه   ورق  محصولات تولید شده با مواد بازیافتی 


موردی برای نمایش وجود ندارد.