رطوبتگیر Grade : AH-1110


در هنگام تولید یک قطعه از گرانول های نو یا بازیافتی اگر رطوبت در گرانول مانده باشد موجب بوجود آمدن حباب در قطعه تولیدی می گردد ، این حباب ها مرکز تنش و باعث شکست و افت خواص می گردند ، بنابراین تولیدکنندگان نسبت به این موضوع بسیار حساس می باشند . در مورد گرانول های بازیافتی رطوبت به صورت حباب در گرانول مشاهده می شود ولی در گرانول های نو در ظاهر نشانی دیده نمی شود ولی باید گازگیری انجام شود .چنانچه گازگیر موجود نباشد باید از مستربچ رطوبت گیر استفاده شود . در مورد مواد بازیافتی نیز رطوبت حاصل از شستشو در صورت نداشتن گازگیر در دستگاه گرانول ساز باعث ایجاد حباب در گرانول می شود و تولیدکنندگان قطعه یا فیلم های پلیمری از خرید این نوع گرانول ها خودداری می کنند . یکی از راههای مقرون به صرفه استفاده از افزودنی رطوبت گیر است .

رطوبت گیر محصول شرکت اکو با گرید AH-1110 تولید و عرضه می گردد که باعث حذف رطوبت در فیلم های پلی اتیلنی ، محصولات حاصل از فرآیندهای تزریق ، قالبگیری دمشی اکستروژن ، ورق و پروفایل شده و در صنعت بازیافت مورد استفاده فراوانی دارد . 


موردی برای نمایش وجود ندارد.