کمک فرآیند Grade : PPA-3310


افزودنی کمک فرآیند به طور ویژه برای افزایش قابلیت اکستروژن پلاستیک ها طراحی شده و باعث بهبود تولید می شود . افزودنی کمک فرآیند اکو با گرید PPA-3310 شکست مذاب را حذف می کند ، تجمع مواد سر قالب را کاهش می دهد ، سطح فیلم را بهبود می دهد و خروجی تولید را افزایش می دهد . 

مزایا :   کاهش استهلاک ماشین آلات و بهبود فرآیند تولید   کاهش دما و فشار و افزایش عمر مفید ماشین آلات   کاهش زمان و ضایعات   کاهش هزینه های مصرف انرژی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده   

کاربرد :  فیلم های نازک ، معمولی و ضخیم    فیلم های کشاورزی   صنعت گونی بافی و جامبو    کارتن پلاست   


موردی برای نمایش وجود ندارد.