لیز کننده Grade : S-5001


لیزکننده یک ماده افزودنی اصلاح کننده است که به عنوان روان کننده درونی استفاده می شود و در طی فرآیندی یا بلافاصله پس از آن به سطح جسم مهاجرت کرده و باعث کاهش اصطکاک می گردد . به عبارت دیگر سطح جسم با پوشش نازک و نامریی از این ماده پوشانده می شود تا ضریب اصطکاک کاهش یافته و به دنبال آن لغزندگی لازم در سطح جسم ایجاد گردد . افزودنی لیزکننده گرید S-5001 باعث جلوگیری از چسبیدن دو لایه فیلم و سهولت در باز شدن آن    سادگی در فرآیندپذیری   کاهش ضایعات    کاهش استهلاک ماشین آلات شده و کاربرد آن : فیلم های یک لایه و چند لایه می باشد . 


موردی برای نمایش وجود ندارد.