کامپاند تالک Grade : T-60


تالک ماده پر کننده مهم در صنعت پلاستیک بوده و باعث ایجاد استحکام در برابر ضربه می گردد همچنین به علت انتقال حرارتی بالا موجب سرد شدن سریعتر قطعه می شود .هنگامی که قطعه ای فرآیند می گردد گرمایی درون آن وجود دارد که در صورت وجود تالک در کامپاند آن این انتقال حرارت سریعتر صورت می گیرد . 

این پر کننده بر روی جمع شوندگی پس از قالب پلی پروپیلن تاثیر می گذارد و سبب بهبود آن می گردد 

افزایش مدول خمشی و استحکام کششی پلی پروپیلن از دیگر خواصی است که به وسیله تالک افزایش می یابد . 

کاربرد اصلی تالک در ساخت قطعات خودرو و قطعات مهندسی شده می باشد  


موردی برای نمایش وجود ندارد.